Програма

КАКВО Е НЕОБХОДИМО за получаване на стартовия пакет:
Лично присъствие
Документ за самоличност
Задължителна екипировка за проверка
Надлежно попълнена и подписана Декларация за освобождаване от отговорност на организаторите на „Асеновградски баири”

Надлежно попълнена и подписана Декларация за предоставяне на лични данни на организаторите на „Асеновградски баири”

КАКВО Е НЕОБХОДИМО за получаване на стартовия пакет:
Лично присъствие
Документ за самоличност
Задължителна екипировка за проверка
Надлежно попълнена и подписана Декларация за освобождаване от отговорност на организаторите на „Асеновградски баири”

Надлежно попълнена и подписана Декларация за предоставяне на лични данни на организаторите на „Асеновградски баири”

Техническа конференция БЯГАНЕ (и онлайн) и откриване на събитието

Старт БЯГАНЕ участници трасета 13 км, 20 км и 40 км

КАКВО Е НЕОБХОДИМО за получаване на стартовия пакет:
Лично присъствие
Документ за самоличност
Задължителна екипировка за проверка
Надлежно попълнена и подписана Декларация за освобождаване от отговорност на организаторите на „Асеновградски баири”

Надлежно попълнена и подписана Декларация за предоставяне на лични данни на организаторите на „Асеновградски баири”

Дисциплина 4 бири с 4х400м. бягане

КАКВО Е НЕОБХОДИМО за получаване на стартовия пакет:
Лично присъствие
Документ за самоличност
Задължителна екипировка за проверка
Надлежно попълнена и подписана Декларация за освобождаване от отговорност на организаторите на „Асеновградски баири”

Надлежно попълнена и подписана Декларация за предоставяне на лични данни на организаторите на „Асеновградски баири”

Награждаване и закриване на фестивала