РЕГЛАМЕНТ И  ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

РЕГЛАМЕНТ И  ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ:

Важно е да се запознаете с всички условия и правила по-долу!

УЧАСТИЕТО в това събитие е предизвикателство, за което е необходима правилната екипировка, добра физическа форма и воля. Участниците трябва да могат да се справят сами, без външна намеса, с всички рискове, които крие планинското състезание – умора, физически неразположения и наранявания, лоши климатични условия, диви животни. Предвид физическото натоварване, препоръчително е консултация с личен лекар преди състезанието.

ДАТИ:

8.05.2020 г – планинско колоездене

9.05.2020г – планинско бягане

 

ДИСЦИПЛИНИ/ДИСТАНЦИИ:

Колоездене – до 3 км, 16 км, 42 км

Бягане – до 3 км, 11 км, 21 км, 42 км (контролно време 10 часа. Спиране на 15-ти км в 13ч и на 31-ви км в 17ч)

Дуатлон – (уточнява се)

УЧАСТНИЦИ:

Право на участие в различните дисциплини и категории имат както следва:

*Колоездене:

Деца и юноши – възрастова граница 3-17 г – до 3 км

Мъже и жени 18-39г, ветерани 40г+  – 16 км, 42 км

*Бягане:

Деца и юноши – възрастова граница 3-17 г – до 3 км

Мъже и жени 18-39г, ветерани 40г+ – 11 км, 21 км, 42 км

 

 

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:

За участниците до 17 г включително , регистрацията е на място и участието е безплатно. Всички участници над 17г трябва да се регистрират предварително в желаната дисциплина и дистанция, като заплатят съответната такса, както следва:

 

 

Вид    регистрация колоездене              Бягане
16 км 42 км 11 км 21 км 42 км
РАННА  – до 29.02.2020г включително 15 лв 30 лв 15 лв 25 лв 40 лв
СТАНДАРТНА – от 1.03 до 30.04.2020 вкл. 25 лв 40 лв 25 лв 35 лв 50 лв
КЪСНА – от 1.05 до 7.05.2020 вкл., и  на място 40 лв 50 лв 40 лв 50 лв 60 лв

 

Регистрацията се извършва в следната платформа: (линк)

 

 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Участниците са длъжни да се движат само по обозначеното с трасе, без да се отклоняват. Забранено е изхвърлянето на отпадъци по трасето. Всеки ще може да остави отпадъците си на обозначените места на контролните пунктове, както и на старт-финала.

Забранено е късането на маркировката. След приключване на мероприятието тя ще бъде събрана от организаторите.

 

ПУНКТОВЕ И ДОБРОВОЛЦИ

На предварително регламентираните пунктове ще има вода и храна, както и аптечки. При преценка  доброволците ще могат да спрат участник, ако здравословното му състояние не позволява продължаване на състезанието.

 

НЕОБХОДИМО ОБОРУДВАНЕ И ЕКИПИРОВКА

 

КОЛОЕЗДЕНЕ:

Задължителна – каска

Препоръчителна –

 

БЯГАНЕ:

Задължителна –  21, 42 км – съд за вода с вместимост минимум  1000 мл; яке –ветровка/дъждобран ; мобилен телефон със заредена батерия

Препоръчителна –  21, 42 км – туристически щеки, храна с енергийна равностойност поне 500 ккал, свирка (в случай на произшествие), звънче (за диви животни), челник (за 42 км)

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  НА ВСИЧКИ ДИСЦИПЛИНИ И ДИСТАНЦИИ:

До участие се допускат само лица, навършили 18 годишна възраст към деня на старта. Всеки участник попълва декларация за съгласие с условията на провеждането на събитието и освобождаване от  отговорност на организаторите. За всички непълнолетни участници декларация се подписва от техен родител/настойник.

 

ВАЖНО! Върху стартовите номера са изписани телефони за спешно повикване. Ако изгубите маркировката и се движите повече от  500 м по немаркиран участък, задължително се върнете назад до последната маркировка, която сте видели и потърсете следваща.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Основен Организатор на събитието е клуб „Тритон Екстрийм” – Сдружение с нестопанска цел.

Генерален спонсор КЦМ-2000 груп

Организаторът си запазва правото да променя настоящите условия при непредвидени обстоятелства, без предупреждение.

Всеки участник декларира при записване, че се съгласява с настоящите Общи условия.

Участниците се съгласяват да участват при така предоставените им условия и трасета  за колоездене и бягане на свой собствен риск, като приема възможността от всякакви травми, контузии, наранявания.

Таксата за платено участие не се възстановява при невъзможност на участник да присъства.

Таксата подлежи на връщане само ако събитието не се състои по вина на организатора или друга, независеща от участниците причина.

Последни публикации
Последни коментари