Регистрация Планинско Колоездене

Регистрация за Планинско Колоездене
описание
Колоездене 7 км.
14.05.2023 г.

Профил трасе: за напреднали
старт: Асеновград Център
Регистрация: само онлайн

25.00 лв.
Колоездене 20 км.
14.05.2023 г.

Профил трасе: за напреднали
старт: Асеновград Център
Регистрация: само онлайн

80.00 лв.
Колоездене 45 км.
14.05.2023 г.

Профил трасе: за напреднали
старт: Асеновград Център
Регистрация: само онлайн

100.00 лв.
Е-Байк 25+
14.05.2023 г.

Профил трасе: за напреднали
старт: Асеновград Център
Регистрация: само онлайн

80.00 лв